Povinně zveřejňované informace

Informace spotřebiteli

Provozovatel této internetové stránky, společnost Elephant Orchestra, s.r.o., IČ: 03272974, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: C229733, zažádala u České národní banky o registraci jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.

Kontaktní informace

Elephant Orchestra, s.r.o.
Adresa: Rohanské nábřeží 678/29, Praha 8 - Karlín, 186 00
Email: office@elephant-orchestra.com

Odměna za zprostředkování

Elephant orchestra má za zprostředkování úvěru nárok na odměnu od poskytovatele dle konkrétního typu úvěru a poskytovatele. Elephant Orchestra nikdy nepobírá odměnu přímo od spotřebitele. Spotřebitel má právo zažádat o informaci o výši odměny pro Elephant Orchestra, s.r.o. v případě vlastní písemné žádosti.

Mechanismus vyřizování stížností

Elephant Orchestra, s.r.o. postupuje v případě řešení stížností v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na základě interního mechanismu vyřizování stížností, který je spotřebiteli zpřístupněn na základě jeho písemné žádosti.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že se spotřebitel obrátí na soud, je místně příslušný obecný soud společnosti Elephant Orchetsra, s.r.o. v době podání žaloby. V případě sporu ze smlouvy o úvěru má spotřebitel možnost řešit spor mimosoudně před finančním arbitrem nebo před Českou obchodní inspekcí, není-li k řešení takového sporu finanční arbitr oprávněn.

Orgán dohledu

Dohled nad společností Elephant Orchetsra, s.r.o. vykonává až do udělelní licence zprostředkovatele spotřebitelského úvěru Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město.

×
TIP
×
Flexibilní půjčka od Home Creditu je kompletně ONLINE

Sleva 50 % na úroky i poplatky.

×

Flexibilní půjčka od Home Creditu je kompletně ONLINE

Půjčte si 10 až 250 tis. Kč na cokoliv a splácejte svobodně víc nebo míň, jak sami zrovna chcete. Stačí když pošlete alespoň minimální splátku. Splacené peníze můžete navíc opakovaně využívat. Bez oznamování.

bubble side banner

Vše vyřídíte kompletně ONLINE do 15 minut na webu a peníze máte na účtu nejpozději 2. den po podpisu. Vyřízení, vedení i doplacení flexibilní půjčky je zcela zdarma. Stačí vyplnit nezávaznou žádost a ihned se dozvíte výsledek.

Mám zájem