Zásady zodpovědného půjčování

Následující rady jsou určené pro všechny, kteří zvažují půjčku. Pomohou Vám ujasnit, zda a jakou půjčku skutečně potřebujete, a jak při jejím výběrů nenaletět podvodníkům, či se vyhnout možným problémům spojených se splácením půjčky.

  1. Neberte si půjčku na zbytečnosti. Než podepíšete smlouvu o půjčce, důkladně zvažte, zda půjčku opravdu potřebujete. Nejprve si ujasněte, že vybraná věc či služba je pro Vás nutná, a jaké máte možnosti jejího financování. Jednou z možností je právě půjčka či úvěr. Půjčka však není zadarmo a skutečnou cenu vždy o nějakou částku (úrok) přeplatíte. Proto si nejprve spočítejte, kolik si můžete půjčit, abyste půjčku dokázali splácet bez problémů. Splátka by neměla výrazně narušit Vaše běžný rodinný rozpočet.
  2. Mějte své příjmy a výdaje pod kontrolou. Na počátku si udělejte přehled ve svých příjmech a výdajích. Snadno tak zjistíte, jako jsou Vaše finanční možnosti. Lépe tak určíte výši půjčky, kterou budete moci měsíčně splácet, aniž byste se vystavili riziku možných finančních problémů. Díky půjčce nemusíte šetřit na potřebnou věc, případně s její pomocí rychle vyřešíte naléhavé či nečekané výdaje. Není však vhodné zadlužovat se na dobu delší, než je životnost vybrané věci či služby.
  3. Vyberte si půjčku správně. Mezi úvěry a půjčkami existují rozdíly. V zásadě dělíme půjčky na účelové a neúčelové. Účelové půjčky jsou určené pro nákup konkrétního zboží (např. nemovitosti) a mívají výhodnější podmínky (např. nižší úroková sazba). Neúčelové půjčky lze použít na cokoliv, jsou však dražší. Dále rozlišujeme půjčky zajištěné a nezajištěné. K zajištění půjčky se využívá zástavní právo například na nemovitost. U nezajištěných půjček je základním kritériem bonita klienta. I zde platí, že zajištěné půjčky bývají levnější než nezajištěné. Vždy si zjistěte, jakou půjčku potřebujete, a důkladně se seznamte se smluvními podmínkami.
  4. Myslete do budoucna. Zejména v případě dlouhodobých půjček počítejte s možnými problémy. Potíže se splácením mohou snadno nastat v případě dlouhodobé nemoci či nečekané ztráty zaměstnání. Při uzavírání půjčky proto zvažte možnosti, které Vám v těchto případech pomohou situace vyřešit. Užitečné je například pojištění neschopnosti splácet. Dále si u konkrétní úvěrové společnosti zjistěte, zda je možné domluvit snížení splátek či jejich odklad, a jaké jsou důsledky možného nesplácení půjčky (upomínky, sankce, atd.). Dbejte, aby tyto podmínky byly součástí písemné smlouvy.
  5. Pozor na smluvní pokuty. S pozdními splátkami či nezaplacením půjčky souvisí riziko sankcí a pokuty a v nejhorším případě i exekučního řízení. Vždy si předem zjistěte, jaké konkrétní sankce Vám v těchto případech hrozí a za jakých podmínek. V případě zajištěných půjček můžete lehko přijít o celý dům či automobil. V exekučním řízení jste jako dlužník povinni uhradit nejen dlužnou částku, ale také úroky z prodlení, pokutu, náklady exekuce a odměnu exekutorovi.
  6. Porovnejte si půjčky. Neberte první půjčku, která se Vám naskytne. Nabídka půjček na trhu je velmi bohatá a Vy máte možnost si vybrat tu nejvýhodnější. Při výběru půjčky si nejprve porovnejte více produktů. Kromě úrokové sazby a RPSN se zaměřte také dobu splatností, výši měsíčních splátek a další poplatky, které mohou celkově půjčku prodražit (např. poplatek za sjednání úvěru, poplatky za mimořádnou splátku či předčasné splacení). Důležitou informací je také celková částka, kterou za půjčku zaplatíte. Co je to RPSN? Jedná se o roční procentní sazbu nákladů, která vyjadřuje finanční náročnost půjčky. Zahrnuje tedy veškeré náklady, jako je úroková sazba a další náklady. Hodnotu RPSN je možné použít právě při porovnávání více půjček mezi sebou. Se všemi uvedenými informacemi bude pro Vás správný a zodpovědný výběr půjčky snazší.
  7. Neberte si půjčku, jejíž podmínky jsou nesrozumitelné. Smlouva by vždy měla obsahovat údaje o výši úvěru, úrokové sazbě, RPSN, dobu splatnosti, výši měsíčních splátek a datum jejich splatnosti, způsob splácení (převodem, složenou, hotově), možnosti předčasného splacení, sankční poplatky, atd. Smlouva o půjčce by měla být maximálně stručná, přehledná a srozumitelná. Nikdy nepodepisujte smlouvu o půjčce, jejímž podmínkám dostatečně neporozumíte. Komplikované smlouvy psané drobným písmenem na několik stran jsou zpravidla znakem neférového chování.