Aktuality

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 000 Kč - kdo má nárok a jak o něj požádat?

Ministerstvo financí ve spolupráci s Finanční správou připravilo přímý kompenzační program “Pětadvacítka” určený pro OSVČ postiženými preventivní nařízeními a omezeními v souvislosti s koronavirem. Zákon byl parlamentem schválen 9. dubna 2020 a ve stejný den byl zahájen příjem žádosti. Kdo má na příspěvek ve výši 25 000 Kč nárok a jak o něj požádat?

Žádost o Pětadvacítku lze podávat až do konce června

Cílem kompenzačního programu Pětadvacítka je finanční podpora osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) tak, aby jim byly alespoň částečně vynahrazeny ušlé zisky a ztráty, ke kterým došlo vinou pandemie koronaviru a s ním související nařízená opatření a omezení.

Administraci programu Pětadvacítka zajišťuje Finanční správa. Příspěvek by měly žadatelé obdržet ideálně ještě v průběhu měsíce dubna. O příspěvek však OSVČ nemusí žádat ihned, lhůta pro podání žádosti je stanovena až do konce června 2020.

Kdo všechno má nárok na kompenzační bonus?

Aby mohl OSVČ požádat o vyplacení finanční příspěvku, musí splňovat následující podmínky:

 • Žadatel musí být osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) a to dle platného zákona upravujícího důchodové pojištění (např. živnostník, znalec, tlumočník, lékař, veterinář, zemědělec, architekt, daňový poradce a další).

 • Musí jít o činnost hlavní.

 • V případě vedlejší činnosti může OSVČ o příspěvek žádat pouze tehdy, pokud ve stejném období současně nevykonával zaměstnání s účastí na nemocenském pojištění.

 • Činnost OSVČ musí být aktivní ke dni 12. března 2020. V případě pozdější aktivity může OSVČ žádat o příspěvek, pokud svou činnost pozastavil kdykoliv po 31. srpnu 2019. To se týká převážně sezónního podnikání.

 • OSVČ prohlašuje, že v důsledku ohrožení zdraví související s koronavirem či krizových opatření nemohl vykonávat podnikatelskou činnosti a to zčásti nebo úplně. Jedná se například o uzavření provozovny, omezení provozu, pobyt v karanténě OSVČ nebo jeho zaměstnanců, péče o dítě či děti, snížení poptávky po službách či výrobcích, omezení nebo dokonce přerušení dodávek služeb nutných pro výkon podnikatelské činnosti.

Součástí žádosti je čestné prohlášení, kterým žádající OSVČ potvrzuje, že splňuje výše uvedené podmínky pro získání jednorázového finančního příspěvku.

Dostane příspěvek také OSVČ, který splňuje podmínky pouze pro část období mezi 12. březnem až 30. dubnem?

Žadatel, který po celou dobu nebyl OSVČ, může o příspěvek požádat s tím, že suma bude odpovídajícím způsobem pokrácena. Platí přitom pravidlo, že každému postiženému OSVČ náleží za každý den 500 Kč.

Žádost o 25 000 Kč lze podat elektronicky, poštou i osobně

Žádost lze stáhnout nebo rovnou vyplnit přímo na stránkách Finanční správy. Zde také najdete potřebné pokyny pro bezproblémové vyplnění online žádosti. Řádně vyplněnou žádost je poté nutné odevzdat na příslušný Finanční úřad, což lze učinit několika způsoby:

 • Osobně na podatelnách FÚ,

 • odevzdáním do sběrného boxu před příslušným FÚ,

 • poštou - žádost je nutné vytisknout, vyplnit a podepsat,

 • e-mailem - žádost je nutné vyplnit, podepsat a ofotit,

 • datovou schránkou,

 • pomocí aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO).

Jaké údaje je nutné do žádosti vyplnit?

 1. Identifikační údaje OSVČ (IČ, DIČ nebo RČ, jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail a datum narození)

 2. Bankovní účet, na který lze příspěvek ve výši 25 000 Kč zaslat (musí jít o bankovní účet vedený v české měně)

 3. Celkový počet dní, za které OSVČ splňuje podmínky pro uznání finančního příspěvku

 4. Podepsané čestné prohlášení OSVČ

Kdy OSVČ obdrží kompenzační bonus na účet?

V ideálním případě by OSVČ měli podle Finanční správy kompenzační bonus obdržet do konce dubna. Jelikož však o Pětadvacítku požadají stovky tisíc poškozených OSVČ, může se tato lhůta nechtěně prodloužit.

Pobírání dalších dávek nepředstavuje překážku pro vyplacení bonusu

Je však nutné zmínit, že vyplacený příspěvek může být důvod ke snížení části nebo celé sociální dávky nebo podpory. Kompenzační bonus je brán jako započitatelný příjem, z nichž se dávky počítají.

O 25 000 Kč je tedy možné žádat i tehdy, pokud OSVČ pobírá některou z níže uvedených dávek:

 • Nemocenská,

 • ošetřovné,

 • mateřská,

 • rodičovský příspěvek,

 • starobní důchod,

 • invalidní důchod,

 • dávka pěstounské péče,

 • odpuštění minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění.

OSVČ pobírající dávky v hmotné nouzi a příspěvek na bydlení by měli vědět, že přiznaný finanční příspěvek bude brán jako příjem při posuzování nárok na tuto dávku.

Jaký trest hrozí OSVČ, který získá příspěvek, aniž by splňoval podmínky

Bonus je primárně určený pro OSVČ, které skutečně situace kolem koronaviru postihla a přišli o své příjmy. Ministerstvo financí společně s Finanční správou proto apelují na poctivost žadatelů. 

V případě, že by bylo v budoucnosti zjištěno, že OSVČ získal příspěvek, na který neměl nárok, mu hrozí pozdější doměření daně a případný úrok z prodlení

Veškeré informace k programu Pětadvacítka jsou k dispozici na stránkách Ministerstva financí.

Štítky: koronavirus | osvč | program pětadvacítka

Před dvěma měsíci 11. března 2020 česká vláda uzavřela školy a podobná zařízení za účelem zpomalení šíření nového typu koronaviru. Běžní zaměstnanci, kteří museli s malými dětmi zůstat doma, dostali ošetřovné. OSVČ však za běžných okolností nárok na ošetřovné nemají, a proto vláda rozhodla o speciální finanční podpoře, kterou obdrží OSVČ pečující o o dítě nebo hendikepovanou osoba a to až do konce června.

Zobrazit

OSVČ mohou již nějakou dobu žádat o kompenzační bonus v rámci dotačního programu “Pětadvacítka”. Finanční správa dosud zpracovala více než 444 000 žádostí a vyplatila téměř 11 miliard korun. Státní podpora se však netýkala všech a smůlu měli například společníci malých s.r.o. Ti nyní mohou žádat o bonus v rámci programu určeného přímo pro ně a to v celkové výši až 44 500 Kč.

Zobrazit

Ministerstvo financí uspělo s návrhem na odložení spuštění elektronické evidence tržeb pro všechny vlny. Vláda návrh schválila 4. května 2020. Na základě tohoto rozhodnutí tak nebudou muset subjekty z prvních dvou vln (velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování) a poslední třetí vlny evidovat tržby až do konce letošního roku. Původně měl být EET spuštěno 1. května 2020.

Zobrazit

Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) připravilo podpůrný program COVID plus, jehož účelem je poskytnutí záruk za splácení úvěrů českých vývozců a výrobců postižených opatřeními v souvislosti s koronavirem. Návrh 24. dubna 2020 schválila vláda.

Zobrazit

Pomoc OSVČ postiženým novým typem koronaviru a s ním souvisejícími opatřeními v podobě kompenzačního bonusu byla schválena 9. dubna 2020. Za období 12. března až 30. dubna mohou živnostníci získat až 25 000 korun. Toto pondělí vláda společně s Národní ekonomickou radou vlády (NERV) schválila pokračování druhou vlnou programu Pětadvacítky a to konkrétně pro období 1. května až 8. červnam za stejných podmínek.

Zobrazit

Poprvé do roku 2008 se Česká národní banka odvážila sáhnout na úrokové sazby směrem vzhůru. Tzv. základní úrokovou sazbu, která má mimo jiné vliv i na úrokové sazby spotřebitelských půjček a hypoték, zvýšila o 0,2 % na nových 0,25 %. Znamená to, že zájemce o půjčky čekají opět dražší půjčky?

Zobrazit

Chodíte každý den do práce a těšíte se na velký den, kterým je výplata? Važte si nejen své práce, ale i peněz, které za ní dostáváte. Budete-li o vydělané peníze pečovat s rozmyslem, nebudete se muset nikdy strachovat o svou budoucnost. Pomůže vám desatero spotřebitele, které platí pro spoření, investování i půjčování peněz.

Zobrazit

Češi si půjčují na bydlení a vybavení domácnosti, na auta, elektroniku, ale i na dovolené či drahé dárky. Zatímco někteří své dluhy splácí bez problémů, jiní propadají hlouběji do dluhové spirály, ze které není cesty ven. Podle odborníků je příčinou nízká finanční gramotnost.

Zobrazit
Všechny aktuality
×
TIP
×
Náš TIP na půjčku

První půjčka od Zaplo.cz ZDARMA

×

Náš TIP na půjčku

Zažádejte si nezávazně třeba až o 16 000 Kč u Zaplo.cz a první půjčku budete mít ZDARMA.

bubble side banner

Pokud nemáte bankovní účet, nevadí. Zaplo.cz nabízí také půjčku v hotovosti. Peníze si můžete vyzvednout pohodlně v síti trafik GECO.

Mám zájem

×