Aktuality

Co jsou to úroky z prodlení a na co si dát pozor?

Asi většina z nás už někdy přemýšlela o půjčce. Každý druhý člověk v Česku si už minimálně jednou za život půjčku sjednal. Ať už šlo o závazek menšího rozsahu, který dlužníkovi pomohl překlenout nepříznivé období do další výplaty, nebo o větší objem finančních prostředků potřebných k výstavbě či rekonstrukci bydlení, vždy bylo porušení tohoto závazku mezi věřitelem a dlužníkem podmíněno určitou sankcí. Touto sankcí jsou tzv. úroky z prodlení. Jak vysoké mohou být a na co si u nich dát pozor?

Páka na hříšníky

Dříve mohli věřitelé využívat kromě úroků taky tzv. poplatky z prodlení, které byly jakousi hrozbou pro hříšníky, kteří porušili smluvní podmínky daného poskytovatele půjčky. Poplatek z prodlení byl ale zrušen. V současné době jsou proto úroky z prodlení jedinou zákonnou sankcí vůči dlužníkovi, který včas nehradí své závazky.  

Výši těchto úroků stanovuje vláda a Česká národní banka (dále jen ČNB). Dohodnout si ji ale můžete taky s věřitelem, u kterého si peníze půjčujete. Tento údaj je vždy uvedený v obchodních podmínkách vybraného poskytovatele půjčky nebo ve smlouvě o půjčce, kterou budete jako dlužník podepisovat.  

Komu budou úroky z prodlení účtovány?

Aby po vás věřitel mohl vymáhat úhradu úroků z prodlení, musíte se do zmíněného „prodlení“ dostat. Co to znamená v praxi? V prodlení je dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní. Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, tak může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení.

A kdy se začnou úroky z prodlení hříšníkovi účtovat? Za první den prodlení dlužníka se považuje den následující po datu splatnosti pohledávky. Posledním dnem prodlení je den splnění závazku, tj. typicky den, kdy věřitel obdržel dlužnou částku na svůj bankovní účet a v důsledku toho dluh zanikl. Závazek tedy nelze mít za splněný pouhým odesláním platby z bankovního účtu dlužníka. 

Jak vysoké úroky z prodlení vlastně jsou?

Výše zákonného úroku z prodlení je stanovena nařízením vlády č. 351/2013 Sb., a to ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž nastalo prodlení dlužníka, zvýšené o osm procentních bodů. Při výši repo sazby v podobě 1 % by tedy výše úroků z prodlení pro případ, že k prodlení dlužníka dojde ve druhém kalendářním pololetí roku, činila 9 % p.a. Tato výše úroku z prodlení zůstává neměnná až do splnění dluhu dlužníka. 

Mohlo by vás zajímat: Ve smlouvě mezi věřitelem a dlužníkem je možné sjednat vyšší nebo nižší úrok z prodlení, nikoliv však nepřiměřeně nízký k tíži věřitele anebo vysoký k tíži dlužníka.

Úrok z prodlení může věřitel po dlužníkovi vymáhat až poté, co pohledávku uhradí. Druhou variantou je zasílat výzvu k úhradě úroku z prodlení za zvolené období s upozorněním, že do úhrady pohledávky výše úroku z prodlení dále narůstá. To může dlužníka motivovat k urychlení úhrady pohledávky.

Na co si dát pozor?

Při sjednávání půjčky je proto vždy nezbytně nutné číst nejen smlouvyu, ale taky obchodní podmínky, ve kterých je výše úroků z prodlení ujednána. Pokud smlouvu podepíšete, zavazujete se dodržovat nejen ji, ale také obchodní podmínky, které jsou její neodmyslitelnou součástí. V případě, že je porušíte, bude nutné počítat se zmíněnou sankcí. 

A jak se úrokům z prodlení bezpečně vyhnout? V první řadě je nutné půjčovat si jen nezbytný objem finančních prostředků a to u solidních a seriózních společností. Pokud si nejste jistí, kterého věřitele vybrat, využijte praktických srovnávačů a kalkulaček. Ty vám prozradí, kde na vás čekají nejnižší úroky nebo podmínky.

Po podepsání smlouvy je dobré nastavit si v internetovém bankovnictví pravidelný příkaz k úhradě, na základě kterého budete věřiteli posílat pravidelnou měsíční splátku. Nehrozí tak, že byste na ni zapomněli, čímž by došlo k porušení smluvních podmínek. Aby mohl být příkaz k úhradě proveden, na účtu byste měli mít vždy dostatečnou finanční rezervu. 

Dostali jste se do potíží se splácením? Nezmatkuje a nestrkejte hlavu do písku. Aktivně situaci řešte, kontaktujte svého věřitele, spravte jej o tomto problému a domluvte se na odkladu splátek (tzv. splátkových prázdninách) nebo nově nastaveném splátkovém kalendáři.

Štítky: bankovní poplatky | nesplácení půjček | půjčky | sankce za nesplácení půjčky | sankční poplatky u půjček | splátky | spotřebitelské úvěry

Osobám v exekuci svítá na lepší časy. Na několik měsíců získají šanci vymanit se z dluhové pasti. V rámci akce nazvané “Milostivé léto” mohou své dluhy splatit za více než výhodných podmínek. Akce startuje za několik dní při příležitosti státního svátku 28. října 2021.

Zobrazit

Stačí chvilka nepozornosti a problém je na světě. V době bezhotovostní, kdy probíhá značná část veškerých transakcí v online prostoru, je zaslání peněz na chybný účet příjemce jedním z nejčastějších problémů, které banky a jejich klienti řeší. Naštěstí nejde o neřešitelnou situaci a peníze se podaří dostat v naprosté většině případů zpět. Jak na to? Prozradíme!

Zobrazit

Nedaří se vám udržet pořádek ve svých financích? Nemůžete ušetřit ani korunu nebo jste na konci měsíce dokonce v minusu a nechápete, kam se vám peníze rozkutálely? V dnešní době bezkontaktních plateb proudí peníze z našeho účtu, aniž bychom tomu věnovali velkou pozornost. Proto se hodí mít pro správu financí pomocníka – aplikaci do telefonu.

Zobrazit

Vyřízení půjčky pro cizince, kteří mají v České republice trvalý pobyt nebo povolení k pobytu, je náročnější než u běžných spotřebitelských úvěrů. Jako cizinec potřebujete k žádosti o půjčku odlišné dokumenty, úvěr můžete získat u banky i nebankovní instituce. Podívejte se, za jakých podmínek dostanete půjčku pro cizince.

Zobrazit

Úvěr vám může pomoci překlenout řadu náročných situací. Při uzavírání smlouvy o půjčce je ale rozhodně namístě obezřetnost. Zjistěte, na co si dát pozor a co vzít v úvahu, než úvěr podepíšete.

Zobrazit

Paušální daň pro OSVČ byla zavedena od letošního roku. Podnikatelé s ní mohou zjednodušit své odvodové povinnosti a administrativu. Jenže uplatnění paušální daně může pro OSVČ znamenat komplikace při žádosti o úvěr.

Zobrazit

Do další výplaty zbývá posledních pár dnů, váš bankovní účet zeje prázdnotou a zároveň potřebujete vyřešit výdaj, který jednoduše nepočká? Pak budete pravděpodobně řešit, kde si půjčit a neprohloupit. Máme pro vás několik tipů na poskytovatele půjčky a rady, jak si vybrat ten nejvýhodnější produkt a nešlápnout vedle.

Zobrazit

Vláda v úzké spolupráci s Českou národní bankou zareagovala v minulém roce na nečekanou koronavirovou pandemii opatřeními, která se mimo jiné projevila také v oblasti hypoték a dalších úvěrů. Klienti bank a nebankovních společností, které koronavirus negativně poznamenal, si totiž mohli požádat o odklad splátek půjček, úvěrů a hypoték po dobu tří nebo šesti měsíců. Období „hájení“ ale skončilo. Vyplatilo se těm, kteří ho stihli využít?

Zobrazit
Všechny aktuality