Aktuality

Co jsou to úroky z prodlení a na co si dát pozor?

Asi většina z nás už někdy přemýšlela o půjčce. Každý druhý člověk v Česku si už minimálně jednou za život půjčku sjednal. Ať už šlo o závazek menšího rozsahu, který dlužníkovi pomohl překlenout nepříznivé období do další výplaty, nebo o větší objem finančních prostředků potřebných k výstavbě či rekonstrukci bydlení, vždy bylo porušení tohoto závazku mezi věřitelem a dlužníkem podmíněno určitou sankcí. Touto sankcí jsou tzv. úroky z prodlení. Jak vysoké mohou být a na co si u nich dát pozor?

Páka na hříšníky

Dříve mohli věřitelé využívat kromě úroků taky tzv. poplatky z prodlení, které byly jakousi hrozbou pro hříšníky, kteří porušili smluvní podmínky daného poskytovatele půjčky. Poplatek z prodlení byl ale zrušen. V současné době jsou proto úroky z prodlení jedinou zákonnou sankcí vůči dlužníkovi, který včas nehradí své závazky.  

Výši těchto úroků stanovuje vláda a Česká národní banka (dále jen ČNB). Dohodnout si ji ale můžete taky s věřitelem, u kterého si peníze půjčujete. Tento údaj je vždy uvedený v obchodních podmínkách vybraného poskytovatele půjčky nebo ve smlouvě o půjčce, kterou budete jako dlužník podepisovat.  

Komu budou úroky z prodlení účtovány?

Aby po vás věřitel mohl vymáhat úhradu úroků z prodlení, musíte se do zmíněného „prodlení“ dostat. Co to znamená v praxi? V prodlení je dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní. Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, tak může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení.

A kdy se začnou úroky z prodlení hříšníkovi účtovat? Za první den prodlení dlužníka se považuje den následující po datu splatnosti pohledávky. Posledním dnem prodlení je den splnění závazku, tj. typicky den, kdy věřitel obdržel dlužnou částku na svůj bankovní účet a v důsledku toho dluh zanikl. Závazek tedy nelze mít za splněný pouhým odesláním platby z bankovního účtu dlužníka. 

Jak vysoké úroky z prodlení vlastně jsou?

Výše zákonného úroku z prodlení je stanovena nařízením vlády č. 351/2013 Sb., a to ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž nastalo prodlení dlužníka, zvýšené o osm procentních bodů. Při výši repo sazby v podobě 1 % by tedy výše úroků z prodlení pro případ, že k prodlení dlužníka dojde ve druhém kalendářním pololetí roku, činila 9 % p.a. Tato výše úroku z prodlení zůstává neměnná až do splnění dluhu dlužníka. 

Mohlo by vás zajímat: Ve smlouvě mezi věřitelem a dlužníkem je možné sjednat vyšší nebo nižší úrok z prodlení, nikoliv však nepřiměřeně nízký k tíži věřitele anebo vysoký k tíži dlužníka.

Úrok z prodlení může věřitel po dlužníkovi vymáhat až poté, co pohledávku uhradí. Druhou variantou je zasílat výzvu k úhradě úroku z prodlení za zvolené období s upozorněním, že do úhrady pohledávky výše úroku z prodlení dále narůstá. To může dlužníka motivovat k urychlení úhrady pohledávky.

Na co si dát pozor?

Při sjednávání půjčky je proto vždy nezbytně nutné číst nejen smlouvyu, ale taky obchodní podmínky, ve kterých je výše úroků z prodlení ujednána. Pokud smlouvu podepíšete, zavazujete se dodržovat nejen ji, ale také obchodní podmínky, které jsou její neodmyslitelnou součástí. V případě, že je porušíte, bude nutné počítat se zmíněnou sankcí. 

A jak se úrokům z prodlení bezpečně vyhnout? V první řadě je nutné půjčovat si jen nezbytný objem finančních prostředků a to u solidních a seriózních společností. Pokud si nejste jistí, kterého věřitele vybrat, využijte praktických srovnávačů a kalkulaček. Ty vám prozradí, kde na vás čekají nejnižší úroky nebo podmínky.

Po podepsání smlouvy je dobré nastavit si v internetovém bankovnictví pravidelný příkaz k úhradě, na základě kterého budete věřiteli posílat pravidelnou měsíční splátku. Nehrozí tak, že byste na ni zapomněli, čímž by došlo k porušení smluvních podmínek. Aby mohl být příkaz k úhradě proveden, na účtu byste měli mít vždy dostatečnou finanční rezervu. 

Dostali jste se do potíží se splácením? Nezmatkuje a nestrkejte hlavu do písku. Aktivně situaci řešte, kontaktujte svého věřitele, spravte jej o tomto problému a domluvte se na odkladu splátek (tzv. splátkových prázdninách) nebo nově nastaveném splátkovém kalendáři.

Štítky: bankovní poplatky | nesplácení půjček | půjčky | sankce za nesplácení půjčky | sankční poplatky u půjček | splátky | spotřebitelské úvěry

Z průzkumu provedeného v říjnu 2022 Českou bankovní asociací a agenturou Ipsos vyplynula celá řada zajímavých informací, které se týkají přístupu Čechů k půjčkám. Ten se za poslední rok hodně změnil. Může za to zejména složitá ekonomická situace.

Zobrazit

Exekuce patří až ke krajním řešením, k nimž při troše snahy nemusí vůbec dojít. Stačí zodpovědně hospodařit s vlastními financemi, mít v malíku finanční gramotnost, šetřit a k půjčkám přistupovat s maximální obezřetností. Jak toho dosáhnout?

Zobrazit

Pro mnoho lidí auto představuje jediný rozumný způsob, jak každodenním dojížděním nezabít polovinu dne. Nákup auta, ať už nového nebo ojetého, však něco stojí. Kde na auto vzít peníze a nekrást?

Zobrazit

Téměř polovina Čechů splácí půjčku a často ne jen jednu. Splácení několika závazků naráz může přinášet finanční těžkosti a tlak na rodinný rozpočet. Netýká se to pouze půjček, ale i kreditních karet či kontokorentů. Jak s nadměrnými dluhy může pomoci konsolidace?

Zobrazit

Není půjčka jako půjčka. Existují různé druhy, přičemž každý je vhodný k jinému účelu a užití. Na koupi bytu rychlou půjčku nezískáte a stejně tak půjčkou na vůz nezaplatíte vybavení do domácnosti. Zjistěte, jak používat půjčky správně na základě jejich vlastností.

Zobrazit

Trh nebankovních půjček se během několika posledních let změnil k lepšímu. Může za to novela zákona o spotřebitelském úvěru, která do tohoto světa vnesla pravidla a řád. Jak nebankovní půjčky nyní vypadají a na co dál dávat pozor?

Zobrazit

Splácení půjček bývá otázkou několika let a jen málokdo dokáže předvídat, jak na tom bude finančně za rok, natož za pět či deset let. Stačí přijít o práci, vážně se zranit nebo onemocnět a problém s financemi je na světě. Víte, jak se v takové situaci zachovat?

Zobrazit

Z usměvavých reklam na půjčky se může zdát, že je obdrží každý. Realita je odlišná a velké množství žádostí bývá obratem zamítnuto. Důvodem jsou přísné požadavky na potenciální klienty kladené bankami. Vedle výše příjmů významnou roli hraje i celková finanční situace a platební morálka.

Zobrazit
Všechny aktuality
×
TIP
×
Flexibilní půjčka od Home Creditu je kompletně ONLINE

Sleva 50 % na úroky i poplatky.

×

Slučte si vaše půjčky do jedné Pojištěné půjčky od 7,41 %

Zažádejte si o rychlou půjčku na cokoliv, se kterou se nedostanete do problémů, když dlouhodobě onemocníte nebo ztratíte zaměstnání. Nově možnost sloučení půjček.

bubble side banner

Mám zájem