Aktuality

Co je lichva a jak se vyhnout podvodným půjčkám

Lichva se od nepaměti používá pro označení půjčování peněz za nepřiměřeně vysoký úrok. Abyste při výběru půjčky neskončili na mizině a s nesplatitelnými dluhy na krku navíc, naučte se lichvu a podvodné půjčky odhalit včas.

Svět financí a zejména půjčky přitahují podvodníky. Zejména nebankovní trh s půjčkami dlouho fungoval bez omezení a pravidel, což změnila až novela zákona o spotřebitelském úvěru z konce roku 2016. Ta konečně, mimo jiné, stanovila, za jakých podmínek smí a nesmí být poskytovány nebankovní úvěry. Lichváři a úvěroví podvodníci sice úplně nevymizeli, ale rozhodně je snazší je odhalit.

Jak lichvu definují české zákony

Občanský zákoník v § 1796, a trestní zákoník v § 218 lichvu definují stejnými slovy, a to jako: „neplatnou smlouvu, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.”

Jelikož zákon nestanovuje přesnou výši úrokové sazby, od níž by bylo možné úrok u půjčky označit za nepřiměřený, české soudy za lichvu obecně označují půjčku s úrokem, jehož výše překračuje v dané době obvyklou výši úroku minimálně čtyřnásobně. Aktuální průměrné úrokové sazby najdete na stránkách České národní banky.

Víte, co znamená slovo lichva?

Původ tohoto výrazu je poměrně zajímavý. Slovo je staroslovanského původu a odvozuje se od přídavného jména lichý, jež se vykládá rovněž jako nerovný či nesprávný. Je také spojován s lichevním jednáním vycházející ze slova lichojimati, což znamenalo „bráti příliš, nad únosnou míru”.

Dlužník se může soudně domoci zneplatnění půjčky

Při stanovení lichvy soudy vychází z více skutečností a kromě úrokové sazby berou v potaz také typ úvěru a podmínky, za jakých byla smlouva o půjčce podepsána, došlo-li například k nátlaku či dokonce výhrůžkám ze strany poskytovatele.

Dlužník může dle občanského zákona požádat soud o zneplatnění lichvářské půjčky do 3 let od jejího uzavření. Pokud soud rozhodne v jeho prospěch, je povinen vrátit pouze jistinu bez požadovaného úroku. Dle trestního zákoníku je lichva trestným činem a viník může skončit za mřížemi na několik let.

Pozor na půjčky poskytované na IČO

Výše popsaná ochrana práv se však vztahuje jen na fyzické osoby, nikoliv podnikatele. Na podnikatelské půjčky je občanský zákoník krátký. To je také hlavní důvod, proč někteří méně solidní poskytovatelé nabízí půjčky pouze osobám majícím živnostenský list.

V občanském zákoníku, jde konkrétně o § 1797, v němž se uvádí: „Podnikatel, který uzavřel smlouvu při svém podnikání, nemá právo požadovat zrušení smlouvy podle § 1793 odst. 1, ani se nemůže dovolat neplatnosti smlouvy podle § 1796.

Mnohé úvěrové společnosti úmyslně poskytují půjčky na IČO zoufalým osobám ve finanční tísní. Na takový úvěr se nevztahují pravidla spotřebitelského úvěru a dlužník se nemá, jak dovolat svých práv.

Jak se vyhnout podvodným půjčkám a lichvě

Na lichvu nejčastěji doplácí ti lidé, kteří nejsou schopni dlouhodobě splácet dluhy a nachází se v dluhové pasti. Banky ani důvěryhodné nebankovní společnosti jim finanční prostředky nepůjčí. Naopak lichváři s radostí využijí jejich zoufalé situace a neznalosti k vlastnímu obohacení.

Při výběru půjčky se držte zásad zodpovědného půjčování. Dbejte na to, aby poskytovatel disponoval licencí od ČNB. Obecně se vyhýbejte těm poskytovatelům, kteří slibují půjčky bez registru a doložení příjmu, a také smlouvám obsahující extrémní úrok, nereálné termíny splácení a nesmyslné sankce. Zároveň platí, že půjčkami byste neměli řešit dluhy a používat je k zaplacení splátek.

Odborníci přes osobní finance před rychlými půjčkami spíše varují. Rychlé vyřízení totiž bývá cenou za méně výhodné podmínky. Najde se ale několik situací, s jejichž řešením vám tento typ půjčky může pomoci. Platí to ale pouze v případě, že striktně dodržíte zásady bezpečného půjčování.

Zobrazit

Vzít si úvěr nutně neznamená spadnout do dluhového kolotoče. Stačí se k otázce výběru půjčky postavit zodpovědně a neponechávat ho náhodě. Proč by součástí správného výběru mělo být srovnání více půjček mezi sebou?

Zobrazit

Bonus za řádné splácení půjčky začala jako první nabízet Air Bank v roce 2012. Brzy se přidaly i některé další banky. Klienti mohli získat finanční odměnu či jiné benefity jenom za to, že budou sjednané půjčky splácet dle dohodnutých podmínek. Jak je to s odměnou za včasné splácení o 11 let později?

Zobrazit

Podstatná většina českých domácností považuje půjčky na dovolenou za špatný důvod, proč se zadlužit. Cíl i náplň dovolené raději přizpůsobí tomu, co si jsou schopni zaplatit z vlastních úspor. Proč se půjčky na dovolenou obecně nedoporučují?

Zobrazit

Nejčastěji se na splátky kupuje elektronika a domácí spotřebiče. Když se rozbijí a na nákup nových nestačí úspory, jeví se tato možnost jako ideální. Jak nákupy na splátky fungují, kdy se vyplatí a na co dát pozor?

Zobrazit

Největší lákadlo, které poskytovatelé půjček s oblibou používají, je úroková sazba. Na první pohled nízký úrok ale nemusí značit levnou půjčku. Proto je při výběru správné půjčky nutné porovnat i ostatní parametry a nezapomenout zahrnout i osobní finanční poměry.

Zobrazit

Z průzkumu provedeného v říjnu 2022 Českou bankovní asociací a agenturou Ipsos vyplynula celá řada zajímavých informací, které se týkají přístupu Čechů k půjčkám. Ten se za poslední rok hodně změnil. Může za to zejména složitá ekonomická situace.

Zobrazit

Exekuce patří až ke krajním řešením, k nimž při troše snahy nemusí vůbec dojít. Stačí zodpovědně hospodařit s vlastními financemi, mít v malíku finanční gramotnost, šetřit a k půjčkám přistupovat s maximální obezřetností. Jak toho dosáhnout?

Zobrazit
Všechny aktuality