Aktuality

Finanční pomoc ve druhé vlně koronaviru: Na co máte nárok a jak žádat?

S příchodem podzimní vlny pandemie koronaviru byl od 5. října 2020 schválen nouzový stav a přijata řada krizových opatření. Na jejich základě byla zakázána či omezena činnost některým subjektům, a tak vláda připravila programy pro podporu firem, živnostníků, ale i běžných občanů, kteří se mohou dostat do finančních potíží. Jaký balíček opatření si vláda připravila pro podporu podnikatelů a zaměstnanců během druhé vlny epidemie koronaviru?

Program Antivirus prodloužen do konce roku

Program Antivirus je určen na podporu zaměstnanosti. Má podobu kompenzace mzdových nákladů firmám, jejichž činnost byla omezena během pandemie koronaviru. Současný program navazuje na jarní podporu. Do 31. 12. 2020 byl prodloužen Antivirus A, nově pojmenovaný jako Antivirus Plus. Vztahuje se na firmy, u nichž musel být významně omezen nebo zcela uzavřen provoz kvůli krizovému opatření vlády nebo nařízené karanténě. Při úplném uzavření stát vyplatí 100 % superhrubé mzdy až do výše 50 tisíc korun za každého zaměstnance. Při karanténě se vyplácí 80% náhrada mzdy, maximálně 39 000 Kč. Ostatní části programu Antivirus zatím nebyly prodlouženy.

Pokud má již firma uzavřenou dohodu o poskytnutí příspěvku z jara, nemusí podávat novou žádost, ale jen se uzavře dodatek k dohodě. Ostatní firmy musí podat žádost prostřednictvím webové aplikace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Záruční program COVID III

Ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) je připraven záruční program COVID III na podporu podnikatelů. V tomto programu je možné zaručit provozní nebo investiční úvěry pro živnostníky a firmy do 500 zaměstnancůpodmínky se liší podle velikosti podniku. Firmy do 250 zaměstnanců mohou žádat o úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše 45 milionů korun. Podniky do 500 zaměstnanců mohou získat úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, maximálně 40 milionů.

Požádat o zaručený úvěr je možné u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III. Seznam spolupracujících institucí a další podmínky najdete na webu cmzrb.cz.

Covid – Kultura II

Druhá výzva programu Covid – Kultura je určena pro pracovníky v uměleckých a kulturních profesích, jimž byla znemožněna činnost z důvodu ochranných opatření proti šíření pandemie koronaviru. Byla schválena jednorázová podpora pro OSVČ působící jako umělecké a odborné technické profese v kultuře ve výši 60 000 Kč. Program je dále určen pro pokrytí nákladů na organizaci kulturních akcí či projektů, které nemohly být uskutečněny, a to až do výše 50 % uznatelných nákladů.

Žádost se podává do 23. 11. 2020 přes portál AIS MPO.

Covid – Nájemné II

Program Covid – Nájemné je určen na podporu podnikatelů, kteří působí v maloobchodě nebo poskytují služby v provozovně a tuto provozovnu si pronajímají. Jestliže jim byla znemožněna nebo výrazně omezena činnost z důvodu ochrany proti epidemii koronaviru, a tím pádem mají obtíže platit nájemné, mohou si zažádat o příspěvek až do výše 50 % z celkového nájemného za červenec až září 2020. Na rozdíl od jarního programu Covid – Nájemné, není nyní požadována sleva od pronajímatele.

Žádost se vyplňuje online prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Covid – Sport II

Pro podporu sportovních akcí a soutěží vláda spustila příjem žádostí do programu Covid – Sport. Ten je rozdělen na dvě části – podpora podnikatelů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce a podpora provozních nákladů subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně. Pro druhou část podpory vybrala NSA pět sportů ve dvou nejvyšších soutěžích.

Žádost se vyplňuje online prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Více informací k vyhlášení výzvy programu najdete na webu mpo.cz.

Covid – Cestovní ruch

Program je určen pro podporu cestovních kanceláří, agentur a průvodců v cestovním ruchu, kteří byli zasaženi důsledky opatření vlády. Cestovní kanceláře mohou žádat o dotaci nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů na rok 2020. Cestovní agentury získají 500 Kč za každý zrušený zájezd v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020. Firmy působící v příjezdovém cestovním ruchu mohou žádat o příspěvek 50–500 tisíc Kč, pokud výnosy za tento rok byly alespoň o 50 % nižší než v roce 2019.

Průvodce v cestovním ruchu může žádat o jednorázový příspěvek až 50000 Kč, pokud absolvuje rekvalifikační kurz nebo poskytne zdarma přednášky ve školách. Při nesplnění této podmínky je výše dotace maximálně 40 tisíc korun. Žádost se vyplňuje v internetové aplikaci DIS ZAD.

Covid – Bus

O finanční pomoc mohou žádat také podnikatelé v nepravidelné autobusové dopravě, kteří zajišťují například zájezdy, dopravu škol a školek apod. Výše příspěvku se odvíjí od počtu sedadel a emisní třídy autobusu. Žádost je možné podat online přes datovou schránku nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Ošetřovné pro OSVČ i zaměstnance

Osoby samostatně výdělečně činné mohou žádat o ošetřovné v případě, že musely přerušit podnikání z důvodu péče o dítě do 10 let, které nemůže chodit do školy nebo školky kvůli jejímu uzavření nebo z důvodu péče o nezaopatřené děti do 26 let, které jsou závislé osoby alespoň ve stupni I. Příspěvek je ve výši 400 Kč/den za období od 14.10. do 31.10. 2020 a žádost se podává online přes formulář MPO.

Pro zaměstnance (včetně DPP/DPČ, pokud je odváděno nemocenské pojištění) je stanoveno ošetřovné ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, ale nejméně 400 Kč za den při plném pracovním úvazku. Žádost lze vyplnit online na portálu ČSSZ a předává se k potvrzení zaměstnavateli.

Mimořádná okamžitá pomoc a hmotná nouze

Pro osoby, které se dostanou do tíživé finanční situace, je připravena mimořádná okamžitá pomoc. Ta je poskytována za situací, kdy:

  • hrozí újma na zdraví a máte nižší příjmy, než je částka existenčního minima,

  • nezvládáte uhradit škody z vážné mimořádné události (např. živelná pohroma, požár, ekologické a průmyslové havárie),

  • musíte uhradit nezbytný výdaj (např. správní poplatky),

  • potřebujete financovat nezbytné školní pomůcky pro nezaopatřené dítě,

  • nemáte prostředky na pořízení nezbytného vybavení domácnosti (např. pračka, postel, lednice),

  • hrozí sociální vyloučení (např. po propuštění z výkonu trestu).

Žádost se podává přes datovou schránku nebo písemně na příslušném Úřadu práce. Další možností je požádat o dávky v hmotné nouzi, a to o příspěvek na živobytí a o doplatek na bydlení.

Velký liberační daňový balíček

Vláda připravila několik úlev na daních pro subjekty bezprostředně zasažené omezeními během druhé vlny epidemie koronaviru. Základní pomoc spočívá v odkladu plateb DPH do konce roku a prominutí záloh na daň z příjmu a silniční daň. Více informací o dalších daňových opatřeních najdete na stránkách Ministerstva financí.

Kompenzační bonus pro OSVČ

Pro druhou vlnu pandemie koronaviru je opět přichystán kompenzační bonus. Nárok na 500 Kč denně mají nárok podnikatelé s převažující činností podnikání v přímo zakázaných nebo omezených oblastech ekonomiky v důsledku vládních restrikcí, a to za každý den omezení či zákazu. Oproti jaru tak na podporu dosáhne méně podnikatelů. Nárok na kompenzační bonus mají ještě dodavatelé těchto podnikatelů, ale musí splnit podmínku, že jejich činnost byla omezena alespoň z 80 % kvůli omezení či zákazu činnosti jejich odběratelů.

Kompenzační bonus není možné kombinovat s jinými příspěvky za stejné období. Žádost se podává v aplikaci Finanční správy.

 

Štítky: finanční pomoc | koronavirus

Do další výplaty zbývá posledních pár dnů, váš bankovní účet zeje prázdnotou a zároveň potřebujete vyřešit výdaj, který jednoduše nepočká? Pak budete pravděpodobně řešit, kde si půjčit a neprohloupit. Máme pro vás několik tipů na poskytovatele půjčky a rady, jak si vybrat ten nejvýhodnější produkt a nešlápnout vedle.

Zobrazit

Vláda v úzké spolupráci s Českou národní bankou zareagovala v minulém roce na nečekanou koronavirovou pandemii opatřeními, která se mimo jiné projevila také v oblasti hypoték a dalších úvěrů. Klienti bank a nebankovních společností, které koronavirus negativně poznamenal, si totiž mohli požádat o odklad splátek půjček, úvěrů a hypoték po dobu tří nebo šesti měsíců. Období „hájení“ ale skončilo. Vyplatilo se těm, kteří ho stihli využít?

Zobrazit

Chcete si vzít svou první půjčku, ale máte obavy? Ať už se týkají čehokoliv, pokud dodržíte následujících 5 pravidel, které jsme pro vás sepsali, nemusíte se ničeho bát. Jen vždy myslete na to, že půjčovat si musíte především zodpovědně.

Zobrazit

Sjednání půjčky je dnes otázkou několika mála minut a kliknutí. Vlastně stačí jenom vybrat vhodného poskytovatele, nastavit parametry půjčky, počkat si na schválení žádosti a následně připsání peněz na účet. I přes novelu spotřebitelského zákona, která měla za úkol pročistit trh od nesolidních společností a nepoctivců, je ale mnohdy komplikované zorientovat se v nabídkách jednotlivých půjček. Naštěstí existují vodítko jménem RPSN, podle kterého poznáte, jak moc je půjčka výhodná či nikoli.

Zobrazit

O odkladu splátek se v posledních měsících hovořilo nejčastěji ve spojitosti s pandemií nového typu koronaviru. Plošné splátkové moratorium, které vyhlásila ministryně financí Alena Schillerová, sice v říjnu skončilo, řada bank ale stále svým klientům nabízí možnost splátky odložit. Má to ale jeden háček. Další odložení se už zapíše do úvěrového registru a může negativně ovlivnit jejich případné další žádosti o úvěr. Přesto je odklad splátek pro mnohé jediným způsobem, jak se se současnou situací vypořádat.

Zobrazit

S nějakou formou půjčky má podle aktuálních průzkumů zkušenost zhruba každý druhý Čech. Nejčastěji si půjčujeme na výstavbu, koupi nebo rekonstrukci nového či stávajícího bydlení. V pozadí ale nezůstávají ani klasické spotřebitelské půjčky a úvěry. Půjčujeme si na vybavení domácnosti, stěhování za prací nebo studiem, ale třeba i vánoční dárky nebo nečekané výdaje. Bohužel existuje řada z nás, kterým přerostou půjčky přes hlavu a stanou se proto krajně nevýhodné. Pro tuto skupinu osob je vhodným způsobem řešení refinancování nebo konsolidace. Jaký je mezi těmito procesy rozdíl? Prozradíme na následujících řádcích!

Zobrazit

Nebankovní půjčky jsou alternativou ke klasickým půjčkám, které si můžete vzít v bance. Obvykle jsou snáze dostupné a vyřídíte je rychleji, na druhou stranu na úrocích většinou zaplatíte více. Jaké jsou další výhody a nevýhody nebankovních půjček?

Zobrazit

Kdo by nesnil o pohodovém bydlení ve vlastním domku? Tenhle sen pomáhají většině Čechů splnit právě hypoteční úvěry, které se podílejí na objemu rozpůjčovaných prostředků největší měrou. Pozadu ale nezůstávají ani klasické spotřebitelské úvěry a půjčky, které nám mohou naopak usnadnit cestu k vlastnímu automobilu nebo vybavení vysněné nemovitosti. Co když nám ale parametry půjčky nebo hypotéky přestaly vyhovovat? V takovém případě se dostává ke slovu refinancování.

Zobrazit
Všechny aktuality
×
TIP
×
Náš TIP na půjčku

První půjčka od Zaplo.cz ZDARMA

×

Náš TIP na půjčku

Zažádejte si nezávazně třeba až o 16 000 Kč u Zaplo.cz a první půjčku budete mít ZDARMA.

bubble side banner

Pokud nemáte bankovní účet, nevadí. Zaplo.cz nabízí také půjčku v hotovosti. Peníze si můžete vyzvednout pohodlně v síti trafik GECO.

Mám zájem

×