Aktuality

Novela insolvenčního zákona přinese mírnější podmínky oddlužení

V lednu 2019 poslanecká sněmovna schválila novelu insolvenčního zákona, která začne platit od letošního léta. Lidé, kteří se nachází v úpadku nebo jim hrozí, by si měli polepšit. Podmínky pro oddlužení se zmírní a zvedla se tzv. nezabavitelná částka, kterou si dlužník v insolvenci smí ponechat.

Konkrétně se jedná o zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. 22. ledna byla poslaneckou sněmovnou schválena novela, která přináší řadu pozitivních změn. Neprošel pouze senátní návrh, podle kterého mělo být oddlužení umožněno všem bez rozdílu výše jejich dluhů a příjmů.

 

Stručně a jasně: Jaké změny přináší novela insolvenčního zákona?

  • Kratší a delší variantu oddlužení

  • Nebude nutné dokládat schopnost splacení 30 % dluhů

  • Dluhů může být zbaven i dlužník, který neuhradí ani 30 %

  • Oddlužení bude možné schválit pouze dlužníkům, kteří jsou schopni splácet nejméně 2 178 korun měsíčně

  • Snazší oddlužení pro důchodce a invalidy druhé a třetího stupně

  • Úroky, pokuty a penále se stanou podřízenými pohledávkami

Co je to oddlužení a jak probíhá

Oddlužení neboli také osobní bankrot je určeno pro fyzické osoby, které jsou silně zadlužené a dlouhodobě nejsou schopni své pohledávky splácet. To znamená, že se v prodlení se splácením nachází déle než několik měsíců. Jednorázový výpadek je lepší řešit domluvou s věřiteli, případně konsolidací půjček apod.

 

Dlužník musí splňovat tři kritéria, aby mu bylo oddlužení schváleno:

  • dluhy u dvou a více věřitelů

  • neschopnost splácet pohledávky delší dobu

  • schopnost splatit alespoň 30 % dluhů v následujících 5 letech 

 

Prvním krokem je vypracování a podání insolvenčního návrhu, který musí obsahovat požadované údaje a dokumenty. Návrh nevypracovává dlužník, ale pověřená akreditovaná firma (např. právník, notář, insolvenční správce, exekutor či neziskové a veřejně prospěšné organizace s potřebnou akreditací). 

 

Vypracování návrhu není zadarmo, částka je však naštěstí omezená. „Maximální částka, kterou dlužníci zpracovatelům za přípravu návrhu zaplatí, je stanovena na 4 000 Kč v případě oddlužení jednotlivce, u návrhu na společné oddlužení manželů pak maximálně 6 000 korun. Tyto částky se však platí pouze v případech, kdy návrh zpracovává advokát, notář, insolvenční správce či exekutor. Akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace na žádnou odměnu nárok nemají,“ vysvětluje Oldřich Řeháček, insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.

 

Návrh je podán u příslušného insolvenčního soudu. Pokud soud návrh schválí, zahájí insolvenční řízení a oddlužení. Pokud dlužník splní podmínky oddlužení, je po uplynutí stanovené lhůty zbaven všech dluhů nabytých v minulosti. Po tuto lhůtu je dlužník nucen žít ze životního minima.

Novela zákona nabízí delší a kratší variantu

Dosud existovala pouze pětiletá varianta oddlužení. Novela insolvenčního zákona dlužníkům nabídne zbavit se dluhů nejen za pět let, ale také za tři roky. První pětiletá varianta oddlužení zůstává. Dlužník by měl v ideálním případě splatit nejméně 30 % všech dluhů. Pokud se tak nestane a uhradí méně nebo dokonce nic, o škrtnutí dluhů rozhodne insolvenční soud.  

 

Přibude druhá tříletá varianta. Dlužníci, kteří za dobu tří let uhradí 60 % všech svých pohledávek, budou zbaveni zbývajících dluhů. Je to rychlejší způsob, pokud ale dlužník oněch slíbených 60 % nesplatí, vrátí se na začátek všech svých problémů.

Minimální měsíční splátka od 2 178 korun

Oddlužení nebude schváleno každému dlužníkovi, který podá insolvenční návrh. Jednou z podmínek bude schopnost splácet měsíčně alespoň 2 178 korun (1 089 korun je odměna insolvenčnímu správci, 1 089 korun jde na umoření pohledávek). V ojedinělých případech bude schválena minimální splátka ve výši 1 800 korun.

 

Splácení dluhu poté může probíhat dvěma způsoby. Prvním je prodej a zpeněžení majektu dlužníka, druhým splátkový kalendář. Většinou je oddlužení řešeno pomocí splátkového kalendáře. Dlužníkovi je každý měsíc z příjmu strhávána vypočtena částka a ponecháno je mu pouze tzv. nezabavitelné minimum. Nezabavitelné minimum bylo zvýšeno z původních 6 225,33 korun na současných 6 428,67 korun. Přesně tato částka zůstane dlužníkovi v insolvenci.

 

Novela mění povinnost dlužníka prokázat, že je schopen splatit nejméně 30 % svých dluhů. V zákoně se pouze píše, že nesmí porušit “povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů”. Měl by se tedy snažit splatit více, ale i když zaplatí méně, může být zproštěn všech dluhů.

Snazší oddlužení pro důchodce a invalidy

Polepší si zejména starší lidé a invalidé druhého a třetího stupně. Dluhů se mohou zbavit dokonce už po třech letech, stačí splácet nejméně 900 korun měsíčně. Na důchodce a invalidy se totiž nebude vztahovat podmínka splatit nejméně 60 % pohledávek. „Senioři a lidé v invalidním důchodu patří mezi velmi zranitelnou skupinu osob, která zpravidla nemá příležitost zvyšovat své příjmy. Stát jim proto nabídl tento mírnější proces oddlužení, který přispěje k jejich důstojnému životu a stáří,“ vysvětluje Oldřich Řeháček.

 

Většina změn byla přijata pozitivně až na riziko nejasné výsledku. Po uplynutí pětileté lhůty budou totiž soudy rozhodovat o tom, zda dlužník splnil podmínky. I přesto, že dlužník učiní maximum, může nakonec soud rozhodnout v jeho neprospěch. Nyní není jasné, jak v tomto směru budou soudy postupovat.

 

Všechny banky v České republice mají několik základních požadavků, bez kterých půjčky vůbec nevydávají. I pokud je splníte, tak nic není jisté – banky nejdřív na základě různých dat zhodnotí schopnost půjčku splácet a až potom se rozhodne. O jaké všechny požadavky a data jde a jak celý systém funguje, se dozvíte v našem článku.

Zobrazit

Nepoctivých poskytovatelů půjček díky nové legislativě ubývá. Někteří se však drží nad vodou a prostřednictvím osvědčených triků udávají neférové půjčky. Nejvíce se jim daří u lidí s nižší finanční gramotností. Známe jejich fígle a vím, jak se rizikovým půjčkám vyhnout obloukem.

Zobrazit

Co všechno jsou lidé ochotní udělat pro to, aby získali sebemenší slevu? Nebojí se sdělovat podrobnosti ze svého osobního života, detaily o životním stylu či dokonce uvést svou polohu. Není to příliš riskantní? Stojí to za to?

Zobrazit

Splácení půjčky není žádný zlozvyk, za který by se měl člověk hned stydět. Vážný problém nastává teprve tehdy, zatěžuje-li splácení půjčky rozpočet přespříliš. V momentě, kdy se nedostává peněz na další splátku, je třeba začít urychleně jednat.

Zobrazit

Dnes je běžné půjčovat si téměř na cokoliv. Banky si toho jsou vědomy, a proto mimo půjček nabízí i jiné služby včetně pojištění schopnosti splácet. Při ztrátě práce nebo úrazu se takové pojištění rozhodně hodí, nicméně si dávejte pozor na pročtení všech podmínek – není pojištění jako pojištění.

Zobrazit

Peníze jsou téma, o kterém se tolik nemluví, ale řeší ho téměř každý. Ve chvíli, kdy peníze nestačí, vyvstává otázka, co dál? Co dělat v situaci, kdy náhle potřebujete finanční prostředky a úspory nemáte? Půjčit? Nepůjčit? A jak poznat, že je půjčka (ne)správné řešení?

Zobrazit

Registry jsou důležitou součástí procesu při poptávce po půjčce. Je to dáno zákonem i pro získání informací, na jejichž základě se solidní bankovní i nebankovní společnosti rozhodují o výši úrokové sazby.

Zobrazit

V životě není nic jasně dané. Každý se může dostat do problémů a přestat splácet své závazky. Náhlá ztráta práce, dlouhodobé onemocnění i nečekané výdaje. Neschopnost platit splátky pak na sebe nemusí nechat dlouho čekat. A pokud selžou i veškeré snahy o řešení takové situace, do procesu může vstoupit exekutor.

Zobrazit
Všechny aktuality