Aktuality

Paušální daň a úvěr: Jak budou banky posuzovat žadatele o půjčku?

Paušální daň pro OSVČ byla zavedena od letošního roku. Podnikatelé s ní mohou zjednodušit své odvodové povinnosti a administrativu. Jenže uplatnění paušální daně může pro OSVČ znamenat komplikace při žádosti o úvěr.

Co je to paušální daň? 

O zavedení paušální daně rozhodla vláda loni, poprvé ji mohou podnikatelé využít v roce 2021. Ministerstvo financí ji prezentovalo jako pomoc drobným podnikatelům. Ti by měli ušetřit peníze, ale především čas spojený s nutnou administrativou. Paušální daň je měsíční platba, ve které je zahrnuta:

  • minimální záloha na zdravotní pojištění (aktuálně 2393 korun),
  • minimální záloha na sociální pojištění navýšená o 15 % (2976 korun), 
  • daň z příjmu ve výši 100 korun. 
 

Celkem měsíční paušální daň pro rok 2021 činí 5469 korun. Jednou platbou OSVČ vyřeší svoji daňovou a odvodovou povinnost. Navíc nemusí podávat daňové přiznání. Přihlášení k paušální dani pro rok 2021 probíhalo do 11. ledna. Registrovat se mohli podnikatelé, jejichž příjmy za rok 2020 nepřekročili jeden milion korun. Zároveň nesmí být plátci DPH, nemůže proti nim být vedeno insolvenční řízení nebo nemohou mít příjmy ze zaměstnání. K paušální dani se v prvním roce přihlásilo více než 70 tisíc OSVČ.

Daňové přiznání jako součást prověřování bonity klienta 

Právě osvobození od povinnosti podávat daňové přiznání však může podnikatelům způsobit komplikace při získávání úvěru. Například při žádosti o hypoteční úvěr slouží daňové přiznání za uplynulé dva roky jako důkaz bonity OSVČ. Jakým způsobem na změny zareagují poskytovatelé úvěrů zatím není jasné. Vzhledem k tomu, že letos podnikatelé ještě odevzdávali klasické daňové přiznání, bude tento problém aktuální až v příštím roce. 

Každá banka k problematice přistoupí jinak

Z prozatímních prohlášení vyplývá, že postup jednotlivých poskytovatelů bude individuální. „Naším cílem je nastavit takové procesy, abychom byli schopni příjmy standardně akceptovat. Vzhledem k povinnostem, které nám ukládá zákon o spotřebitelském úvěru, ale nelze vyloučit, že v individuálních případech nebude možné příjem klientů s paušální daní standardně akceptovat,“ uvedl pro SZ Byznys mluvčí Komerční banky Michal Teubner. 

Více naděje přináší prohlášení Banky CREDITAS, která podle ředitelky komunikace a marketingu Lucie Blunclíkové nepředpokládá razantní změny ani v budoucnu. Banka chce k řešení problému přistoupit proklientsky a hledat cesty, jak žadatelům o úvěr vyjít vstříc. Obecně se dá říct, že jsou stanoviska poskytovatelů úvěrů v současné době velmi nekonkrétní. Společnosti většinou uvádí, že na vyřešení problémů a úpravu prověřování bonity je stále dost času. 

Zákon prověření bonity daňovým přiznáním nestanovuje 

Podle zákona o spotřebitelském úvěru mají banky povinnost před poskytnutím úvěru prověřit úvěruschopnost žadatele. Jednoduše řečeno – nějakým způsobem musí přezkoumat jeho příjmy a výdaje. Dostatečným neprověřením bonity klienta banka riskuje zneplatnění smlouvy s dlužníkem. Ten by v takovém případě musel splatit jen úvěr bez úroků a poplatků. 

U živnostníků je doposud základem posouzení úvěruschopnosti daňové přiznání. Jak přesně ale mají poskytovatelé bonitu klientů zkoumat, zákon nestanovuje. Banky tak mohou podnikatele přihlášené k paušální dani prověřovat jinými způsoby. 

Ministerstvo doporučuje vést evidenci příjmů a výdajů 

Jak na potenciální problémy reagovalo Ministerstvo financí? Podnikatelům registrovaným k paušální dani radí vést evidenci příjmů a výdajů. „Doporučujeme živnostníkům v paušálním režimu alespoň základní evidenci i nadále vést například i pro případ překročení limitu ročních příjmů ve výši 1 milion korun,“ uvedl mluvčí Ministerstva financí Tomáš Weiss pro SZ Byznys. „Předpokládáme, že banky využijí u poplatníků v paušálním režimu daně jiný způsob, jak ověřit bonitu žadatele, a to například výpis z obratů na bankovním účtu,“ dodal Weiss.

Právě výpis finančních transakcí z účtu by mohl do budoucna při prověřování úvěruschopnosti nahradit daňové přiznání. Banky na základě výpisu posuzují tzv. behaviorální chování – tedy to, jak se žadatel na svém účtu chová. Na účtu okamžitě vidí, jakým způsobem podnikateli stoupají příjmy a jaké jsou jeho výdaje. Tato metoda je navíc přesnější a také aktuálnější než daňové přiznání. 

S ohledem na zmíněné skutečnosti není složité odhadnout, jaká skupina podnikatelů přihlášených k paušální dani bude mít od příštího roku potíže se získáváním úvěrů. Půjde o OSVČ, kteří si nevedou žádnou evidenci příjmů a výdajů a většina jejich transakcí probíhá v hotovosti. U podobných klientů banka jen stěží posoudí jejich schopnost splácet. 

Realitu ukáže až příští rok

Do jaké míry se podnikatelům přihlášeným k paušální dani zkomplikuje získání úvěru, definitivně odhalí až rok 2022. V žádném případě se nedá předpokládat, že byste jako OSVČ zcela přišli o možnost čerpat úvěr. Možná se vám zavřou dveře u některých poskytovatelů, ale rozhodně ne u všech. Většina společností bude hledat cesty, jak nepřijít o svoje klienty.

Štítky: bonita | hypotéka | osvč | Paušální daň pro OSVČ | půjčky

Odborníci přes osobní finance před rychlými půjčkami spíše varují. Rychlé vyřízení totiž bývá cenou za méně výhodné podmínky. Najde se ale několik situací, s jejichž řešením vám tento typ půjčky může pomoci. Platí to ale pouze v případě, že striktně dodržíte zásady bezpečného půjčování.

Zobrazit

Vzít si úvěr nutně neznamená spadnout do dluhového kolotoče. Stačí se k otázce výběru půjčky postavit zodpovědně a neponechávat ho náhodě. Proč by součástí správného výběru mělo být srovnání více půjček mezi sebou?

Zobrazit

Bonus za řádné splácení půjčky začala jako první nabízet Air Bank v roce 2012. Brzy se přidaly i některé další banky. Klienti mohli získat finanční odměnu či jiné benefity jenom za to, že budou sjednané půjčky splácet dle dohodnutých podmínek. Jak je to s odměnou za včasné splácení o 11 let později?

Zobrazit

Podstatná většina českých domácností považuje půjčky na dovolenou za špatný důvod, proč se zadlužit. Cíl i náplň dovolené raději přizpůsobí tomu, co si jsou schopni zaplatit z vlastních úspor. Proč se půjčky na dovolenou obecně nedoporučují?

Zobrazit

Lichva se od nepaměti používá pro označení půjčování peněz za nepřiměřeně vysoký úrok. Abyste při výběru půjčky neskončili na mizině a s nesplatitelnými dluhy na krku navíc, naučte se lichvu a podvodné půjčky odhalit včas.

Zobrazit

Nejčastěji se na splátky kupuje elektronika a domácí spotřebiče. Když se rozbijí a na nákup nových nestačí úspory, jeví se tato možnost jako ideální. Jak nákupy na splátky fungují, kdy se vyplatí a na co dát pozor?

Zobrazit

Největší lákadlo, které poskytovatelé půjček s oblibou používají, je úroková sazba. Na první pohled nízký úrok ale nemusí značit levnou půjčku. Proto je při výběru správné půjčky nutné porovnat i ostatní parametry a nezapomenout zahrnout i osobní finanční poměry.

Zobrazit

Z průzkumu provedeného v říjnu 2022 Českou bankovní asociací a agenturou Ipsos vyplynula celá řada zajímavých informací, které se týkají přístupu Čechů k půjčkám. Ten se za poslední rok hodně změnil. Může za to zejména složitá ekonomická situace.

Zobrazit
Všechny aktuality