Aktuality

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy o půjčce?

Úvěr vám může pomoci překlenout řadu náročných situací. Při uzavírání smlouvy o půjčce je ale rozhodně namístě obezřetnost. Zjistěte, na co si dát pozor a co vzít v úvahu, než úvěr podepíšete.

Od koho si půjčujete?

V první řadě si ujasněte, od koho si plánujete půjčit. Peníze vám půjčí kde kdo, ale ne všichni poskytovatelé půjček jsou féroví. Nejčastěji si můžete vzít úvěr od banky či nebankovní instituce, ale na popularitě nabírají i P2P půjčky.

Je věřitel seriózní? Můžete se na jeho služby spolehnout? Jaké má reference? Zejména u méně známých poskytovatelů buďte při shánění informací důkladní. Ujistěte se, že si nepůjčujete peníze od někoho, kdo se uchyluje k neseriózním praktikám. V době internetu vám „proklepnutí“ společnosti zabere pár minut.

Máte na splátky úvěru?

Peníze, které si půjčíte, budete muset vrátit. K tomu připočtěte ještě úrok a další poplatky. Ještě než podepíšete smlouvu o půjčce, měli byste znát odpovědi na tyto otázky: 

 • Jaká je konečná částka, kterou za úvěr zaplatíte? 
 • Zvládnete ji ve stanoveném čase splatit? 
 • Co se stane, když tak neučiníte? 
 • Máte na splátky vyčleněnou rezervu, ze které budete úvěr hradit ve chvíli, kdy přijdete na pár měsíců o práci nebo onemocníte? 

Důkladně si prostudujte podmínky úvěru. Nedívejte se pouze na výši úrokové sazby, ale vyhodnoťte si celkové náklady na úvěr. S tím vám pomůže ukazatel RPSN – roční procentní sazba nákladů.

Splňuje smlouva základní náležitosti?

Pokud jste našli seriózního věřitele a jste (spolu s poskytovatelem) přesvědčeni o tom, že úvěr dokážete splatit, přichází čas podpisu smlouvy. Aby byla smlouva posouzena jako platný dokument při případných sporech, musí splňovat určité náležitosti. Podobu smlouvy detailně upravuje Zákon o spotřebitelském úvěru. Do vztahu mezi poskytovatelem služby a spotřebitelem vstupuje také Občanský zákoník.

Co by ve smlouvě o půjčce nemělo chybět? 

 • Definice smluvních stran – údaje o věřiteli i dlužníkovi (celé jméno, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu) a adresy, na které si budou zasílat písemnosti. 
 • Informace o způsobu čerpání úvěru (v hotovosti/převodem na bankovní účet/kombinace obojího). 
 • Podmínky půjčky – zmíněna musí být výše úrokové sazby, roční procentní sazba nákladů (RPSN) a celková částka, kterou dlužník zaplatí. 
 • Jakým způsobem a k jakému dni bude dluh splacen. Půjde o jednorázovou platbu, nebo splátky? U splátek musí být specifikována jejich výše. 
 • Důsledky prodlení – ze smlouvy by mělo vyplývat, jaké sankce následují po nedodržení smluvních podmínek. Může jít například o pokutu či změnu úrokové sazby. 
 • Práva a povinnosti smluvních stran včetně možnosti odstoupení od smlouvy. 
 • Datum, místo podpisu a podpisy obou smluvních stran. 

Tento výčet popisuje pouze základní náležitosti, které má smlouva o půjčce splňovat. V závislosti na konkrétních typech půjčky se nároky liší a mohou být ještě rozsáhlejší. Bohužel neexistuje lepší rada, než si pečlivě nastudovat sedmou část zmiňovaného Zákona o spotřebitelském úvěru. 

Licence ČNB neznamená nízký úrok

Právě si v duchu říkáte, kdo na to má čas a že právnickému jazyku, ve kterém jsou zákony psány, stejně nebudete rozumět? Pokud nechcete platit za odbornou právní pomoc, o to více se soustřeďte na výběr správného subjektu, od kterého si půjčujete. Banky i nebankovní poskytovatelé půjček musí od června roku 2018 disponovat licencí ČNB. Nedodržováním práv spotřebitele by se tyto společnosti vystavovaly riziku ztráty licence. U licencovaných subjektů byste měli mít jistotu, že smlouva bude reflektovat vaše práva.

Na druhou stranu, licence svědčí jen o tom, že společnost splnila podmínky pro její získání. Taková firma vám stále – byť v mezích zákona – může nabídnout půjčku s extrémně nevýhodnými podmínkami. Nejlepším ukazatelem výhodnosti/nevýhodnosti půjčky je RPSN, protože na rozdíl od úroku zohledňuje celkové náklady včetně všech poplatků.

Smlouva o půjčce – kde můžou být chytáky

U některých typů smluv, například o dodávkách plynu či elektřiny, je automatické prodloužení kontraktu standardem. Ne však u smluv o půjčce. V těch by mělo jasně zaznít, že smlouva zaniká splacením úvěru. Jestliže vidíte v návrhu smlouvy informaci o jejím automatickém prodlužování, rozhodně zpozorněte – tedy pokud nemáte zájem o revolvingový úvěr. 

Zaměřte se rovněž na pasáž, která se zabývá důsledky nesplácení. Poskytovatelé se v ní někdy odvolávají na vlastní obchodní podmínky či sazebník poplatků. Poté vám nezbývá, než projít i tyto dokumenty. Problematická je také otázka předčasného splacení půjčky. Řada firem si za něj totiž účtuje poplatky. Zjistěte si, zda a případně jakým způsobem je předčasné splacení úvěru zpoplatněno. Tato informace by měla být uvedena přímo ve smlouvě. 

Nebojte se zeptat

Přestože si půjčujete peníze od solidní firmy, neznamená to, že bezmyšlenkovitě podepíšete vše, co vám dají pod ruku. Vezměte si čas na prostudování smlouvy, několikrát si ji přečtěte a máte-li jakékoliv nejasnosti, ptejte se. Zaměstnanci jednotlivých firem vám rádi a ochotně odpoví. V opačném případě jde o dostatečný důvod, proč smlouvu nepodepisovat a začít hledat jiného věřitele.

Štítky: půjčky | smluvní podmínky | splátky | úroková sazba | úvěr

Do péče o psy a kočky je třeba zahrnout i zdravotní péči v případě nemoci či úrazu. Taková operace spolu s dalšími náklady na léčbu však může vyšplhat i na desetitisíce korun. Z čeho ji majitelé domácích mazlíčků zaplatí? Má smysl si vzít půjčku nebo existuje jiné lepší řešení, například pojištění?

Zobrazit

Poskytovatelé úvěrů si na základě informací z registrů dlužníků snadno ověří úvěruschopnost nových žadatelů. Půjčku by správně měli poskytnout jen těm, kteří ji prokazatelně zvládnou splácet. Žadatele zase registry chrání před lehkomyslným jednáním a nekontrolovaným předlužením. Jak přesně fungují?

Zobrazit

Půjčka představuje možnost, jak rychle získat prostředky na cokoliv, zároveň se však jedná o závazek, který jste povinni vrátit za sjednaných podmínek. O tom, na kolik vás splácení úvěru zatíží, rozhodne už váš přístup k výběru půjčky. Jaký postup lze považovat za zodpovědný a bezpečný?

Zobrazit

Odborníci přes osobní finance před rychlými půjčkami spíše varují. Rychlé vyřízení totiž bývá cenou za méně výhodné podmínky. Najde se ale několik situací, s jejichž řešením vám tento typ půjčky může pomoci. Platí to ale pouze v případě, že striktně dodržíte zásady bezpečného půjčování.

Zobrazit

Vzít si úvěr nutně neznamená spadnout do dluhového kolotoče. Stačí se k otázce výběru půjčky postavit zodpovědně a neponechávat ho náhodě. Proč by součástí správného výběru mělo být srovnání více půjček mezi sebou?

Zobrazit

Bonus za řádné splácení půjčky začala jako první nabízet Air Bank v roce 2012. Brzy se přidaly i některé další banky. Klienti mohli získat finanční odměnu či jiné benefity jenom za to, že budou sjednané půjčky splácet dle dohodnutých podmínek. Jak je to s odměnou za včasné splácení o 11 let později?

Zobrazit

Podstatná většina českých domácností považuje půjčky na dovolenou za špatný důvod, proč se zadlužit. Cíl i náplň dovolené raději přizpůsobí tomu, co si jsou schopni zaplatit z vlastních úspor. Proč se půjčky na dovolenou obecně nedoporučují?

Zobrazit

Lichva se od nepaměti používá pro označení půjčování peněz za nepřiměřeně vysoký úrok. Abyste při výběru půjčky neskončili na mizině a s nesplatitelnými dluhy na krku navíc, naučte se lichvu a podvodné půjčky odhalit včas.

Zobrazit
Všechny aktuality